گروه شیمی منطقه 12تهران
اخبار و اطلاعات و تاز ه ها از گروه شیمی منطقه 12 تهران
پنجشنبه 1 فروردین 1392

تبریک سال نو

پنجشنبه 1 فروردین 1392

نوع مطلب :

با تبریک سال نو و شروع بهاری دیگر برای همه همکاران آرزوی سلامتی و موفقیت را داریم