تبلیغات
گروه شیمی منطقه 12تهران - معرفی یک کتاب جدیدالتالیف
گروه شیمی منطقه 12تهران
اخبار و اطلاعات و تاز ه ها از گروه شیمی منطقه 12 تهران
سه شنبه 10 مرداد 1391

معرفی یک کتاب جدیدالتالیف

سه شنبه 10 مرداد 1391

نوع مطلب :

کتا بی با عنوان( آموزش شیمی   با روش های تدریس سخنرانی؛آزمایشگاهی )


اثر پژوهشگر دکتر ی آموزش شیمی سر کار خانم مریم سراجیان به رشته تحریر در آمده است.pBL 

محتوای این کتاب تلاشی است برای درک و اهمیت روش های تدریس شیمی بخصوص روش های فعالیت محور آزمایشگاهی و آزمایشگاه شیمی و نقش آن در آموزش شیمی و همچنین بررسی مزایا و ویژگیهای آن. در این کتاب از هریک از روش های تدریس پیشنهادی طرج درس های عملی و قابل اجرایی پیشنهاد شده است امید آن می رود که خوانندگان این کتاب بتوانند در جریان فعالیت های آموزشی خود بهره کافی را از این کتاب ببرند